Wydział Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowi Państwo,informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Obwieszczenie Burmistrza Wadowic dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej....

czytaj więcejo Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Szanowni Państwo!Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym! Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice,...

czytaj więcejo Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

„Zabytek Zadbany” - konkurs

Uprzejmie informujemy o organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany", którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa...

czytaj więcejo „Zabytek Zadbany” - konkurs

[RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami, działającymi na terenie miasta i gminy Wadowice, w sprawie sporządzenia uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe...

czytaj więcejo [RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej