Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowi Państwo,

informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Wadowic dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.