Dołącz do nas! - nabór na odpłatne praktyki

Dołącz do nas! - nabór na odpłatne praktyki

Urząd Miejski w Wadowicach ogłasza nabór na odpłatne miesięczne lub dwumiesięczne praktyki w Urzędzie Miejskim w Wadowicach – w Wydziale Promocji oraz w Wydziale Obsługi Ruchu Turystycznego.

Jeżeli poszukujesz pierwszej pracy, chcesz się sprawdzić oraz zdobyć doświadczenie wykonując rzeczywiste zadania, oferowane przez nas praktyki będą do tego znakomitym początkiem. Zdobędziesz umiejętność pracy w zespole oraz zastosujesz nabytą wiedzę teoretyczną. Praktyki będą odbywały się pod okiem doświadczonego opiekuna. Najlepszych praktykantów polecimy przy rekrutacjach na stanowiska pracy.

Możliwość odbycia praktyki dotyczy:

- studentów (praktyka studencka),

- absolwentów szkół średnich (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 24 roku życia).

Preferowany okres praktyki to minimum 3 tygodnie, w okresie od początku lipca do końca sierpnia 2017 r. Zakończenie  będzie potwierdzone certyfikatem oraz referencjami.

Osoby zainteresowane  proszone są o złożenie do 26 czerwca 2017 roku podania w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach: pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@wadowice.pl.

Podanie powinno zawierać:

- dane personalne kandydata,

- nazwę szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza lub której jest absolwentem,

- proponowany okres praktyki,

- nazwę wydziału, w którym kandydat chciałby odbyć praktykę,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:

- podanie o przyjęcie na praktykę

Pliki do pobrania: