Fundusze Europejskie - dla wszystkich!

Fundusze Europejskie - dla wszystkich!

W imieniu Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat obecności Funduszy Europejskich w Małopolsce.