Ogłoszenie Burmistrza Wadowic o konkursach na stanowisko dyrektorów

Ogłoszenie Burmistrza Wadowic o konkursach na stanowisko dyrektorów

1) Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej

2) Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Babicy, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni, Szkoły Podstawowej im. 12. P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach.