Nowoczesna edukacja dla naszych dzieci!

Nowoczesna edukacja dla naszych dzieci!

Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 002 797,69zł do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach projektu uczniowie ze szkół :

 • Podstawowej  Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni,
 • Zespół Szkół im. 12.P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach,
 • Podstawowej Nr 2 im.  Marii Konopnickiej w Wadowicach,

mieli już okazję brać udział w szeregu zajęć i szkoleń. We wszystkich placówkach nauczyciele zrealizowali z uczniami ćwiczenia i spotkania z zakresu: matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz programowania. Część zajęć miała charakter wyrównawczy, pozostałe - charakter wykraczający poza standardowy program nauczania. Cykliczność zajęć odbywających się w szkołach gwarantuje młodzieży sukcesywne poszerzanie zdolności, wiedz i umiejętności. Uczestnicy zajęć brali również udział w wycieczkach naukowych - Uczniowie Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni 2 grudnia 2017 r. wzięli udział w wycieczce matematycznej do Parku Miniatur w Inwałdzie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizowanych zajęć oraz wycieczek w ramach projektu.

  Galeria zdjęć

 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu
 • Zajęcia w ramach projektu