Nauczyciele dzielili się doświadczeniem

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Nauczyciele dzielili się doświadczeniem

Spotkanie metodyczne nauczycieli biorących udział w Projekcie „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”

„Dzielimy się doświadczeniem” – takie hasło przyświecało nauczycielom, którzy 22 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Jaroszowicach zaprezentowali wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursów metodyczno – językowych przed zainteresowanymi nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice.

Spotkanie było formą upowszechniania efektów Projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Zostało zorganizowane przez anglistki: Iwonę Majkowską – Kochan (gminnego koordynatora Projektu) oraz Agnieszkę Jewułę (koordynatora ZS w Jaroszowicach).

Zgromadzeni nauczyciele mieli okazję obejrzeć film z mobilności wakacyjnych przygotowany na podstawie zdjęć uczestników kursów, zmontowany przez Jerzego Rajdę (koordynatora SP nr 4 w Wadowicach) oraz wysłuchać relacji z kursów w Wielkiej Brytanii, Czech, Irlandii, Niemiec i Malty. Dowiedzieli się m.in. ciekawostek o systemach edukacyjnych w krajach, z których pochodzili inni kursanci.

W części warsztatowej, sprawdzone przez siebie metody, pomoce dydaktyczne  i nowinki techniczne ułatwiające nauczanie przedstawili:
– Jan Kraska (nauczyciel chemii w SP nr 4 w Wadowicach) – wykorzystanie narzędzi Google classroom, Googlesite i formularzy na dysku Google w procesie dydaktycznym,
– Iwona Blarowska (nauczyciel języka angielskiego w SP nr 4 w Wadowicach) – zasoby strony internetowej tuneintoenglish.com do nauczania języka obcego,
– Paulina Sarapata (nauczyciel języka angielskiego w SP nr 4 w Wadowicach) – metody pracy  z dziećmi z niepełnosprawnością, ADHD, dysleksją,

– Seweryn Wojas (nauczyciel języka angielskiego w SP nr 5 w Wadowicach) – CLIL nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim, system nauczania języków obcych we Francji,
– Renata Wacławik (nauczycielka języka niemieckiego w SP  w Wysokiej) – trendy w nauczaniu języka niemieckiego, system szkolnictwa bezpodręcznikowego na przykładzie Danii,

– Agnieszka Jewuła (nauczycielka języka angielskiego w ZS w Jaroszowicach) – wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów typu Quizlet, zastosowanie narzędzi multimedialnych do nauczania dzieci przedszkolnych i starszych,

– Agnieszka Bogunia (nauczycielka języka angielskiego w SP nr 2 w Wadowicach) – doskonalenie świadomości językowej uczniów i poszerzanie zasobu słownictwa czynnego przy użyciu gier „Bananagrams” i „Boggle”,

– Małgorzata Nogala (nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w SP nr 2 w Wadowicach) – uatrakcyjnienie lekcji i sposób sprawdzenia wiedzy z użyciem aplikacji Kahoot dostępnej na telefonach komórkowych,
– Ewelina Bratek (nauczycielka języka angielskiego w SP nr 1 w Choczni) – metoda running dictaton,
– Kinga Cholewka (nauczycielka języka angielskiego w SP nr 1 w Choczni) – pomoc dydaktyczna Cuisenaire rods jako sposób na rozwijanie umiejętności mówienia, integrowania i motywowania uczniów do włączania się w pracę grupową,

– Iwona Majkowska – Kochan (nauczycielka języka angielskiego i polskiego w SP nr 2 w Wadowicach) – kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz treningu ortograficznego przy pomocy narzędzia multimedialnego lyricstraing, wykorzystywanie materiałów autentycznych (teksty piosenek) w procesie dydaktycznym,
–  Małgorzata Targosz (nauczycielka języka angielskiego w SP  w Wysokiej) – wykorzystanie dramy i zajęć teatralnych do rozwijania umiejętności językowych, korzystanie ze strony Kidsinco.com jako bazy scenariuszy w języku angielskim, dostosowanych do poziomu  uczniów,
– Magdalena Gryga (nauczyciel języka angielskiego w SP nr 2 w Choczni) – prezentacja stron internetowych oferujących gry online, motywujących uczniów do pracy nad językiem.

Link do prezentacji TUTAJ.

W opinii uczestników spotkanie dało doskonałą możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy w gronie nauczycieli przedszkolnych, promowania dobrych rozwiązań w edukacji oraz dzielenia się doświadczeniem w nauczaniu.

Opracowanie: Iwona Majkowska – Kochan

Zdjęcia: Kinga Cholewka, Agnieszka Bogunia,  Małgorzata Nogala

Wprowadzono: 4 kwietnia 2018