I etap konsultacji Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi

Jesteś tutaj : Strona główna / NGO / Aktualności NGO / I etap konsultacji Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi

W okresie od 15 do 30 września 2018 r. odbył się I etap konsultacji Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. W  tym czasie 20.09.2018 r. odbyły się warsztaty z przedstawicielami  organizacji pozarządowych  poświęcone  współpracy  z samorządem, na których również  wypracowano postulaty  do zmiany Programu  współpracy gminy Wadowice z  NGO na rok 2019. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/308/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010 r. zamieszczamy projekt programu wraz z uwzględnionymi uwagami.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 października 2018