Nieodpłatna pomoc dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Nieodpłatna pomoc dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4 /wejście od tyłu budynku MOPS/. W tym miejscu nieodpłatną pomoc mogą otrzymać osoby i rodziny zagrożone lub zmagające się z problemem uzależnienia od narkotyków i NSP z Gminy Wadowice.

CPS info dyzur UM 2022 3 scaled - Nieodpłatna pomoc dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

Pomoc jest dostępna w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”. Zadanie realizowane jest nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice i współfinansowane jest ze środków Gminy Wadowice

Wprowadzono: 7 czerwca 2022

-