Nowa identyfikacja wizualna Wadowic

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Nowa identyfikacja wizualna Wadowic

Zaczynamy prace nad uporządkowaniem przestrzeni publicznej Wadowic. Urząd Miejski przygotowuje regulacje dotyczące ładu przestrzennego: umieszczania reklam, informacji wizualnych oraz małej architektury. Duża część tych obiektów i nośników należy do instytucji komunalnych, ich wygląd zostanie uporządkowany i ujednolicony w pierwszej kolejności. Do tego potrzebny jest jednolity system identyfikacji wizualnej, oparty o usystematyzowaną kolorystykę, typografię, formaty, zasady kompozycyjne oraz podstawę takiego systemu – znak miasta.

Odbyły się już dwa konkursy na logo Wadowic, obydwa zakończone niepowodzeniem. W końcu zdecydowano o powierzeniu projektu identyfikacji wizualnej firmie wybranej według czytelnego kryterium: jakości portfolio i doświadczenia w dużych wdrożeniach tego rodzaju. W rezultacie projekt realizuje Studio Otwarte – działające od ponad 10 lat krakowskie studio projektowe, wyspecjalizowane w brandingu, projektowaniu graficznym i identyfikacji wizualnej.

Punktem wyjścia do opracowania nowego logo był miejski herb w uproszczonej formie oraz klucze papieskie.

Uporządkowania wymagała postać samego herbu, którego dotychczasowy wzór graficzny budził uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze – ze względu na niską plastycznie jakość wykonania, po drugie z powodu obecnych w nim błędów natury heraldycznej. Kwerendę historyczną zmierzającą do ustaleniu prawidłowej postaci herbu przeprowadził dr hab. Marcin Starzyński z Zakładu Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Okazało się, że dodane do herbu Wadowic w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku klucze papieskie, umieszczenie godła w ozdobnym kartuszu oraz nakrycie go zamkniętą koroną stoją w sprzeczności do zasad tworzenia herbów terytorialnych, opracowanych przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. W ten sposób „ubogacony” herb, uzupełniony o jeden z elementów esencjonalnych herbu papieskiego (klucze), może też wywoływać skojarzenia z herbem kościelnym, a nie miejskim. Za punkt wyjścia do ustalenia jego prawidłowej formy należy przyjąć opis z Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 maja 1938 r.: „Tarcza dwudzielna w słup. W polu prawym błękitnym pół orła złotego z dziobem, językiem i szponami czerwonymi, w polu lewym czerwonym baszta srebrna z czterema blankami, trzema strzelnicami i bramą. Otwory bramy i strzelnic czarne”. Warto wspomnieć o tym, co symbolizują te figury: złoty orzeł stanowił godło herbu książąt piastowskich z linii oświęcimsko-zatorskiej i stanowi czytelne odwołanie do dawnej przynależności terytorialnej miasta. Z kolei wieża obronna jest symbolem samorządnej gminy miejskiej. Niestety, nie zachował się żaden wizerunek towarzyszący temu opisowi i dlatego, w celu opracowania logo, należało przygotować go od nowa. Poniżej zestawienie obowiązującego herbu Wadowic i wzoru herbu, który posłużył do opracowania nowego logo miasta.

zestawienie herbów

Herbu, z uwagi na narzuconą przez wspomniane zasady dosłowność i szczegółowość rysunku oraz ograniczenia dotyczące kolorystyki, trudno używać jako odpowiednika współczesnego logo – które powinno być możliwie proste w konstrukcji, łatwe w stosowaniu, a przy tym rozpoznawalne i atrakcyjne. Dlatego na co dzień w identyfikacji wizualnej Wadowic używane będzie logo: łatwiejszy w używaniu, zgeometryzowany i uproszczony symbol.

Logo Wadowic

Dla upamiętnienia najsłynniejszego Wadowiczanina – Karola Wojtyły, symbolowi miasta będą towarzyszyć skrzyżowane klucze ułożone na kształt kluczy Piotrowych. Żeby nie mieszać symboliki miejskiej i kościelnej, klucze zostały umieszczone obok. W tej formie symbol będzie używany z dewizą „Tu wszystko się zaczyna”, nawiązującą do słów papieża podczas pobytu w Wadowicach w 1999 r.

Identyfikacja

W ramach ujednoliconego systemu identyfikacji, logo będą się posługiwać wszystkie komunalne instytucje i spółki. Opracowana została również kolorystyka, liternictwo i układ graficzny wszystkich miejskich dokumentów, publikacji, akcydensów, oznaczeń, nośników informacyjnych i promocyjnych. Dokumentem regulującym sposób stosowania miejskich symboli oraz całego systemu będzie księga standardów identyfikacji wizualnej (SIW), a w nadchodzących miesiącach sukcesywnie będą wprowadzane do użycia kolejne elementy wizualizacji miasta.

Projekt na zlecenie Gminy Wadowice wykonało Studio Otwarte z Krakowa. Koszt stworzenia logo miasta, systemu oznaczeń dla jednostek oraz koncepcji marki wyniósł 31 365 zł.

Artykuł został aktualizowany w dniu 25 maja 2017r.

Wprowadzono: 25 maja 2017