Nowa nazwa Osiedla XX-lecia

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Nowa nazwa Osiedla XX-lecia

Wadowice, 16.08.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Rada Miejska w Wadowicach podjęła Uchwałę Nr XL/292/2017 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmiany nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 31.07.2017r., poz. 5004 i weszła w życie z dniem 15.08.2017r.

Konieczność zmiany nazwy wynikała z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym dotychczasowa nazwa osiedla zmieniła się na: Osiedle XX-lecia Konstytucji RP.

Zmieniła się nazwa osiedla natomiast nie zmieniła się numeracja porządkowa przedmiotowego osiedla.

Przypominamy, iż zmiana nazwy osiedla nie wiąże się z kosztami wymiany dokumentów, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów – wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę osiedla (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XL/292/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach.

Pismem informacyjnym tut. Urząd zawiadomi o zmianie nazwy osiedla, następujące instytucje: (załącznik pdf)

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 16 sierpnia 2017