Nowy sprzęt ratowniczy już w rękach ochotników Straży Pożarnych Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Nowy sprzęt ratowniczy już w rękach ochotników Straży Pożarnych Gminy Wadowice

W dniu 28 grudnia 2017 roku w siedzibie OSP  w Choczni odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wadowice. Wręczenia dokonał Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski wraz z Skarbnikiem Gminy Wadowice Panią Bożeną Flasz.
Jednostki: OSP Klecza, OSP Chocznia, OSP Gorzeń Dolny, OSP Stanisław Górny otrzymały zestawy PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, a OSP Wysoka wyposażona została w defibrylator Lifeline.

Sprzęt ten wart 32 571,97 zł został zakupiony w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych  przestępstwem   i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Gmina Wadowice ze środków własnych przeznaczyła na ten cel 3.430,00 zł.

Wprowadzono: 29 grudnia 2017

-