Obserwujemy pogorszenie stanu jakości powietrza

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Obserwujemy pogorszenie stanu jakości powietrza

stan powietrzaPo trzech tygodniach  przeprowadzonych obserwacji, wczoraj zanotowano przekroczenie średniego dobowego stężenia pyłów o 510% .

Przekazujemy Państwu zbiorcze zestawienie średnich dobowych stężeń pyłów PM10
w dniach 24.01. – 14.02.2017r.

Rozkład stężeń

W ostatnim tygodniu 06.02-13.02.17 r. zanotowano poprawę stanu jakości powietrza, otrzymane wyniki, znacznie „lepsze” niż w pierwszym tygodniu badań.

Dla całego okresu badań tylko w ciągu dwóch dni odnotowano średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 poniżej poziomu dopuszczalnego tj. 7 lutego – 41 µg/m3 oraz 8 lutego – 44 µg/m3.

Strona, na której można znaleźć prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejny dzień.
http://www.smog.imgw.pl/home

Wymień piec- weź dotacje

Wprowadzono: 15 lutego 2017