Ochrona Zabytków Małopolski 2017

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Ochrona Zabytków Małopolski 2017


Jeszcze tylko do 15 grudnia można składać wnioski w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski 2017”, który jest finansowany z budżetu województwa. Maksymalna dotacja na prace konserwatorskie, budowlane czy remonty, jaką można zdobyć, to aż 200 tys. zł. W sumie do podziału w przyszłym roku będzie ponad 1 mln zł.

W regionie znajduje się około 50 000 zespołów zabytkowych, z czego 3080 jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Wśród nich są nie tylko kościoły i klasztory, zamki, fortyfikacje i zespoły obronne, pałace i dwory, zabytkowe domy, zabytki techniki oraz budynki użyteczności publicznej, ale też całe układy urbanistyczne.

– Niestety, wiele z tych zabytków wymaga pilnych remontów czy prac konserwacyjnych. Dlatego samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by wspierać opiekunów tych perełek. Od 17 lat organizujemy konkurs „Ochrona zabytków Małopolski” i muszę przyznać, że przez ten czas wiele z nich odzyskało dawny blask. To cieszy i napawa dumą – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

O dotację z konkursu może ubiegać się każdy, kto jest właścicielem obiektu zabytkowego –  zarówno instytucje, stowarzyszenia, jak i osoby fizyczne. Trzeba jednak udowodnić tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Warto podkreślić, że o wsparcie mogą się starać remonty i inwestycje, które rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku i zakończą do 10 grudnia 2017 roku. Maksymalna dotacja wynosi 200 tys. zł, ale warto dodać, że w przypadku zabytków w wyjątkowo złej sytuacji (np. zagrożonych katastrofą budowlaną), kwota ta może zostać zwiększona.

Wnioski można składać w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – i w formie papierowej, którą stanowi wygenerowana wersja wniosku złożonego w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, przesłanej na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Szczegółowe informacje

Wprowadzono: 21 listopada 2016