Oczekiwana sala gimnastyczna w Jaroszowicach już otwarta!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Oczekiwana sala gimnastyczna w Jaroszowicach już otwarta!

Uroczyste przekazanie sali gimnastycznej mieszkańcom Jaroszowic rozpoczęło się przecięciem wstęgi przez Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Jaroszowicach Mirosława Zadorę, Kuratorkę Oświaty z Delegatury w Wadowicach Marię Nitkę oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Rafała Zająca.

Otwarcie sali gimnastycznej w Jaroszowicach 1

Po powitaniu licznie przybyłych gości, rodziców i dzieci, Burmistrz Mateusz Klinowski, jako gospodarz Gminy Wadowice, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej znaczącej inwestycji. Podkreślił wysiłki Dyrekcji, Rodziców oraz Pracowników Urzędu Miejskiego jakie włożyli w realizację tego projektu. Wyraził również nadzieję, że powstała sala wraz ze ścianką wspinaczkową, której był pomysłodawcą, będą służyły nie tylko uczniom szkoły, ale i społeczności Jaroszowic oraz innym Mieszkańcom naszej Gminy.

W uroczystości uczestniczył Senator RP Andrzej Pająk, który w swoim przemówieniu odwoływał się do historii i tradycji zakorzenionych w polskiej kulturze. Pani Kurator Maria Nitka zaznaczyła jak istotna jest współpraca rodziców i pedagogów w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz, że takie inicjatywy samorządu pomagają w dobrej realizacji programu nauczania. Życzeniom sukcesów oraz rozwoju pasji sportowych podczas korzystania z nowego obiektu nie było końca, dołączyli się do nich także dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych naszej Gminy, w imieniu członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej – jej przewodnicząca Pani Ludwiki Tkacz.

Otwarcie sali gimnastycznej w Jaroszowicach 11

Dyrektor Zespołu Szkół w Jaroszowicach Mirosław Zadora podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do wybudowania nowego obiektu. W sposób szczególny Rada Pedagogiczna Szkoły uhonorowała Burmistrza Mateusza Klinowskiego przyznając mu tytuł i statuetkę „Przyjaciela szkoły”.

Otwarcie sali gimnastycznej w Jaroszowicach 18

Uroczystość uświetniona została przygotowanymi przez zespół nauczycieli, w wykonaniu wszystkich, niemal uczniów szkoły występami artystycznymi. Nie zabrakło pokazania historii szkoły, śpiewów, tańca, recytacji a także pokazów sztuk walki i szermierki. Zaproszeni goście z przyjemnością obserwowali występy taneczne, grę na gitarze i skrzypcach, nawet najmłodsze przedszkolaki pokazały swoje urocze talenty! Na zakończenie części oficjalnej pojawił się wspaniały, upieczony przez Cukiernię Wadowicką w darze dla Szkoły okolicznościowy tort.

Otwarcie sali gimnastycznej w Jaroszowicach 20

O godzinie 14 rozpoczął się festyn szkolny zainaugurowany ścianką wspinaczkową, jedyną w naszej Gminie. Z przyjemnością podziwialiśmy wyczyny gminnego koordynatora ds. sportu Łukasza Świrka, który następnie asystował młodzieży podczas ich prób zdobycia 9 metrów. Jedną z atrakcji pikniku rodzinnego było losowanie nagród w tym roweru ufundowanego przez Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego.

ZS w Jaroszowicach

Dzięki rzetelnej pracy UrzędnikówUrzędu Miejskiego inwestycja ta została sprawnie przeprowadzona, wykonanie całości – budowa sali gimnastycznej oraz wykonanie elewacji całego budynku zamknęło się w 15 miesiącach. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania to3 596 237,00 zł. Miło nam na koniec poinformować, że na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramachProgramu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 w wysokości 837 000,00 zł.

Kibicujemy uczniom Zespołu Szkół w Jaroszowicach w osiąganiu wspaniałych wyników sportowych oraz satysfakcji i przyjemności w korzystaniu z nowej sali gimnastycznej.

Wprowadzono: 10 listopada 2016