Od 17 czerwca 2017 r. zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Od 17 czerwca 2017 r. zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew

Zmienione przepisy wchodzą w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

tree

Zgodnie z art. 1 pkt 3c ww. ustawy właściciele nieruchomości, są obowiązani dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwód na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Nowo wprowadzana procedura określa, iż po złożeniu zgłoszenia przez właściciela terenu, pracownicy Gminy  przeprowadzą oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, następnie w terminie 14 dni od daty oględzin Gmina może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa.  Usunięcie drzewa powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin.

Pozostałe jednostki, organizacje, podmioty gospodarcze, i in. są obowiązane wystąpić z wnioskiem na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

W myśl nowej ustawy,  od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia  na usunięcie zwolnione są:

1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2.  krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

3. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

4. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

5. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach.

Zwracamy szczególną uwagę mieszkańców gminy, na fakt, że od 17 czerwca należy przestrzegać nowo obowiązujących przepisów, gdyż osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia, muszą się liczyć z karami. Będą one groziły również tym, którzy wytną drzewa mimo sprzeciwu Gminy.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 16 czerwca 2017