Ogłaszamy konkurs!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ogłaszamy konkurs!

Zachęcamy wszystkich przedszkolaków, uczniów klas podstawowych i gimnazjum uczęszczających do placówek publicznych zlokalizowanych na terenie  naszej gminy do udziału w konkursie p.n. „Na straży czystego powietrza”.

Na straży czystego powietrza

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
– wychowankowie przedszkoli,
– uczniowie klas 0-III,
– uczniowie klas IV-VI,
-uczniowie gimnazjum.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy konkursowej o tematyce ochrony powietrza. Dla najmłodszych i uczniów klas 0 -III proponujemy wykonanie  pracy plastycznej – plakatu , w kategorii wiekowej IV- VI będzie to przygotowanie fotoreportażu, natomiast gimnazjaliści mogą zaprezentować film lub audycje radiowa.  

Zadaniem placówek szkolnych będzie zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursie oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia merytorycznego.

Prace konkursowe wraz z metryczką oraz oświadczeniem (do pobrania poniżej) należy składać w terminie do 20 kwietnia w poszczególnych placówkach. Przedstawiciele placówek w terminie do 24 kwietnia 2017 r. dostarczą prace na adres:
Urząd Miejski w Wadowicach
pl. Jana Pawła II 23,
34-100 Wadowice

W każdej z czterech kategorii jury powołane przez organizatora wyłoni po 3 laureatów, przydzielając im miejsca od I do III. Nagrody – za I, II i III miejsce w każdej kategorii – stanowić będą książki oraz sprzęt sportowy, ponadto placówka, której wychowanek/wychowanka zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma:  przedszkola- budka krasnoludka, szkoła podstawowa 0-III – ścianka wspinaczkowa,  szkoła podstawowa IV -VI- zewnętrzny stół do tenisa.
Budka dla krasnoludka Nagroda dla zwycięskiego przedszkola- budka dla krasnoludka

Ścianka wspinaczkowa Nagroda dla zwycięskiej szkoły podstawowej w kategorii 0-III- ścianka wspinaczkowa

Stół do tenisa Nagroda dla zwycięskiej szkoły podstawowej w kategorii IV-VI- zewnętrzny stół do tenisa

Główną nagrodą w kategorii gimnazjum jest dwu dniowa wycieczka do Zakopanego przewidziana na czerwiec 2017 r. dla zwycięskiego zespołu.

Konkurs „Na straży czystego powietrza” jest realizowany w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze”

Szczegółowe informacje o zasadach i o przebiegu konkursu zawiera regulamin (do pobrania poniżej).
Regulamin konkursu „Na straży czystego powietrza”
Oświadczenie. word
Oswiadczenie.pdf

Dodatkowych informacji udziela Ekodoradca
kontakt: tel. (33) 87 318 11 wew. 210, kom. 507 284 900

Herb Wadowic Life

Wprowadzono: 7 kwietnia 2017