Ogłoszenie burmistrza – przeciwdziałanie narkomanii

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Ogłoszenie burmistrza – przeciwdziałanie narkomanii

Burmistrz Wadowic informuje, że – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 224) oraz z uchwałą Nr XX/260/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 roku – na terenie Gminy Wadowice obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice do całkowitego zaniechania uprawy maku i konopi celem uniknięcia powstania nielegalnych upraw i związanych z tym surowych konsekwencji karnych.

Wadowice, dnia 30 marca 2016 r.

Wprowadzono: 5 kwietnia 2016