Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 3 ust. 7 „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice, zmienionej uchwałą  nr L/393/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Burmistrz Wadowic

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice z max. 30% poziomem dofinansowania. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy:

od 1 czerwca 2018 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach pok. 7 w godzinach od 7.00 do 16.00 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Miejskim  w Wadowicach, oraz poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 maja 2018