Ogłoszenie Zarządu Spółki Pastwiskowo-Leśnej W Jaroszowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Ogłoszenie Zarządu Spółki Pastwiskowo-Leśnej W Jaroszowicach

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 ze zm.), Zarząd Spółki Pastwiskowo-Leśnej w Jaroszowicach uprzejmie prosi wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o dostarczenie do Zarządu Spółki, wszelkich dokumentów, na podstawie których będzie można stwierdzić, że osoba składająca wniosek jest udziałowcem we wspólnocie gruntowej, w jakiej części, i po kim następuje objęcie udziałów.

Dokumentami tymi mogą być:

– postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku,

– akt poświadczenia dziedziczenia,

– umowa sprzedaży –  akt notarialny,

– umowa darowizny – akt notarialny,

– umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy,

– dział spadku – akt notarialny lub postanowienie spadkowe,

– inne dokumenty, na podstawie których, można stwierdzić następstwo prawne.

Dokumenty te, zostaną przedłożone do Starostwa Powiatowego w Wadowicach, celem dokonania zmian w ewidencji gruntów.

Zarząd prosi o niezwłoczne doręczenie dokumentów, gdyż prawa następców prawnych uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej są zawieszone.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa z dniem 30 listopada 2016r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do P.Ludwika Fila zam. Jaroszowice nr 156 b w każdy poniedziałek w godzinach od 18.00 do 19.00. Telefon kontaktowy: 605 209 073.

Wprowadzono: 23 maja 2016