Ogromna dotacja na remont dróg wiejskich!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Ogromna dotacja na remont dróg wiejskich!

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania na inwestycje drogowe 2020. Gmina Wadowice otrzyma blisko 1,6 miliona złotych dotacji na dwie ważne drogi wiejskie. To największa dotacja spośród sześciu gmin w powiecie wadowickim, które otrzymały dofinansowanie. 

Ul. Główna w Choczni

Ul. Główna w Choczni

 

– Tym razem postawiliśmy na dwie zniszczone drogi wiejskie, ulicę Główną w Choczni oraz trasę Jaroszowice-Gorzeń Górny-Zawadka, o łącznej długości ponad 3,5 kilometra. Obie są centralnymi drogami w swoich wioskach. Łączą krajówki z powiatówkami i biegną przy szkołach podstawowych oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączny koszt obu inwestycji szacuje się na około 3,2 miliona złotych, z czego połowę pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Ulica Głowna w Choczni ma 2125 metrów i zostanie wyremontowana w całości –  od skrzyżowania z Drogą Krajową Nr 52 (przy ośrodku zdrowia Duo-Med), do skrzyżowania z ulicą Drapówka. Kwota przyznanej dotacji do ok. 894,255 tys. zł, a całkowity koszt zadania to ok. 1,8 mln zł.

Natomiast na drodze Jaroszowice-Zawadka remont obejmie odcinek od Dworku Zegadłowicza do skrzyżowania z drogą powiatową w Zawadce (przy Szkole Podstawowej). Kwota przyznanej dotacji to około 699,094 tys. zł, a całkowity koszt zadania to ok. 1.4 mln zł.

Droga Jaroszowice-Gorzeń Górny-Zawadka

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. W całej Polsce wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

– Lepsze drogi lokalne to wsparcie dla gospodarki, większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Z Funduszu Dróg Samorządowych wspieramy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Nowe inwestycje umożliwią zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. w Małopolsce:

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 202,5 mln zł:

  • 102,6 mln zł na zadania powiatowe,
  • 99,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 170 zadań: 42 powiatowe i 128 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 214 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 96 km gminnych.

FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Mniej zamożne samorządy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości nawet 80% wartości realizowanych zadań.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:

  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe kryteria oceny są określane przez wojewodów w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Wprowadzono: 20 kwietnia 2020