Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

Za oknem zrobiło się pięknie, a na drogach… ślisko i niebezpiecznie. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe firm oraz pracowników Gminy Wadowice, którzy odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg w latach 2019-2022. 

snowplow 1168280 1920 1024x614 - Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

W sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 za Zimowe Utrzymanie Dróg w Gminie Wadowice  odpowiadają następujące firmy:

1. F.U.H.P. Transkop Łukasz Sopicki/ zakres: I,II, III,IV,V, XI,XIII/ tel: 693 727 856

2. OSP Chocznia/ zakres:  VI,VII,XII/ tel: 509 851 131 

3. Usługi Rolnicze i Transportowe Grzegorz Mojski/ zakres: IX, X/ tel: 509 937 476

4. AGRO-KOM Michał Kania/ zakres: VIII/ tel: 509 121 362

MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WADOWICE

56870 - Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta wydzielono w ramach zakresów: I, II, III, IV.


MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY WADOWICE

56869 - Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

 

Akcja Zimowego Utrzymania Dróg jest na bieżąco monitorowana i nadzorowana przez Pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego, pełniących rolę Koordynatora akcji „ZUD”.

Z Koordynatorem akcji ZUD na terenie Gminy Wadowice można kontaktować się 24 h na dobę (w okresie realizacji ZUD) pod specjalnie uruchomionym nr telefonu: 606 321 130 lub mailowo na adres: zud@wadowice.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dróg powiatowych na terenie Gminy Wadowice, należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wadowicach pod następującymi numerami telefonów: 606 647 305, 606 647 299, 606 647 306, 694 529 796.

Akcja ZUD, w sezonach 2019 / 2020; 2020 / 2021; 2021 / 2022 , prowadzona jest na drogach gminnych oraz powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice oraz na drogach gminnych w Sołectwach na terenie Gminy Wadowice przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity). Wykonawcy mają obowiązek realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umów, na realizację zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wprowadzono: 13 stycznia 2021

-