Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Oni odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Wadowice

W drugim tygodniu ferii nareszcie zawitała do nas zimowa aura i o ile dla dzieci to bardzo dobra informacja, to dla kierowców już niekoniecznie, bo na drogach zrobiło się ślisko. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe firm oraz pracowników Gminy Wadowice, którzy odpowiadają za Zimowe Utrzymanie Dróg w latach 2019-2022. 

 

 

W sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 za Zimowe Utrzymanie Dróg w Gminie Wadowice  odpowiadają następujące firmy:

1. F.U.H.P. Transkop Łukasz Sopicki/ zakres: I,II, III,IV,V, XI,XIII/ tel: 693 727 856

2. OSP Chocznia/ zakres:  VI,VII,XII/ tel: 509 851 131 

3. Usługi Rolnicze i Transportowe Grzegorz Mojski/ zakres: IX, X/ tel: 509 937 476

4. AGRO-KOM Michał Kania/ zakres: VIII/ tel: 509 121 362

MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WADOWICE

Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta wydzielono w ramach zakresów: I, II, III, IV.


MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY WADOWICE

 

Akcja Zimowego Utrzymania Dróg jest na bieżąco monitorowana i nadzorowana przez Pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego, pełniących rolę Koordynatora akcji „ZUD”.

Z Koordynatorem akcji ZUD na terenie Gminy Wadowice można kontaktować się 24 h na dobę (w okresie realizacji ZUD) pod specjalnie uruchomionym nr telefonu: 606 321 130 lub mailowo na adres: zud@wadowice.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dróg powiatowych na terenie Gminy Wadowice, należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wadowicach pod następującymi numerami telefonów: 606 647 305, 606 647 299, 606 647 306, 694 529 796.

Akcja ZUD, w sezonach 2019 / 2020; 2020 / 2021; 2021 / 2022 , prowadzona jest na drogach gminnych oraz powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice oraz na drogach gminnych w Sołectwach na terenie Gminy Wadowice przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity). Wykonawcy mają obowiązek realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umów, na realizację zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wprowadzono: 26 lutego 2020