Ostatnie dyżury pracowni projektowej oraz ostatnie konsultacje ws. projektu uchwały krajobrazowej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Ostatnie dyżury pracowni projektowej oraz ostatnie konsultacje ws. projektu uchwały krajobrazowej

Obecnie trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Wyłożenie projektu ww. uchwały nastąpiło dnia 7 maja 2018r., będzie trwało do 28 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, II piętro, pok. 42 w godzinach urzędowania.

Nieprzekraczalny termin składania uwag to –  13 czerwca 2018r.

Informujemy Państwa o ostatnich dyżurach przedstawiciela pracowni projektowej opracowującej projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Będzie on pełnił ostatnie dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach 24 i 25 maja 2018r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie uchwały odbędzie się 24 maja 2018r. – spotkanie otwarte, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach,I piętro, sala nr 19, od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wprowadzono: 21 maja 2018