Ostatnie miejsca na bezpłatne zajęcia w Kleczy Zarąbkach!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Ostatnie miejsca na bezpłatne zajęcia w Kleczy Zarąbkach!

Gmina Wadowice informuje, że w ramach projektu pn. Aktywny i zdrowy senior realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) nadal trwają zapisy na bezpłatne zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej i prozdrowotnej dla seniorów w Kleczy Zarąbkach.

outdoor 3766214  340 - Ostatnie miejsca na bezpłatne zajęcia w Kleczy Zarąbkach!

Jeżeli:

– jesteś mieszkańcem Gminy Wadowice w wieku 60 +,

– chcesz uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki rehabilitacyjnej i prozdrowotnej,

– nie posiadasz przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych,

– chcesz żyć w sposób aktywny i zdrowy,

Uczestnictwo w ćwiczeniach w ramach projektu jest bezpłatne, o przyjęciu Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Kleczy Zarąbkach i realizowane będą w formie ćwiczeń grupowych, dwa razy w tygodniu po 60 minut (Całkowita liczba godzin: 40)

Okres realizacji w/w projektu potrwa nie dłużej niż do 20 grudnia 2019 r., z wyłączeniem lipiec, sierpień. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z gimnastyki muszą wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa i złożyć dokumenty osobiście w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34 – 100 Wadowice, II piętro, pok. nr 44 lub w wersji elektronicznej na adres fundusze@wadowice.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach można pobrać:

– w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34 – 100 Wadowice, Biuro  
Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7,

– ze strony internetowej: www.wadowice.pl

Wprowadzono: 10 maja 2019

-