[OSTRZEŻENIE] Silny mróz

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / [OSTRZEŻENIE] Silny mróz

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 22

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mroz/1

Obszar

wojewodztwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 02.03.2018 do godz. 10:00 dnia 04.03.2018

Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C, lokalnie w dolinach i kotlinach

spadek temperatury do
-20°C.
Temperatura maksymalna w dzień 03.03 od -10°C do -7°C,

a 04.03 od -5°C do -2°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Alina Jasek-Kamińska

Godzina i data wydania

godz. 12:44 dnia 02.03.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.poludniowy od 13:00/02.03 do

10:00/04.03.2018 temp.min -20 st., temp.maks -7 st., wiatr 15 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, mroz od 28.02 do rana 04.03, temperatura w nocy od

-18°C do -15°C, lokalnie -20°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Wprowadzono: 5 marca 2018