[OSTRZEŻENIE] Wezbranie rzek z przekroczeniem stanów alarmowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / [OSTRZEŻENIE] Wezbranie rzek z przekroczeniem stanów alarmowych

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:5

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe – w szczególności
w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

21.09.2017 – godz. 11:56

Wprowadzono: 21 września 2017