[OSTRZEŻENIE] Zanieczyszczenie powietrza

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / [OSTRZEŻENIE] Zanieczyszczenie powietrza

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Poziom powyżej 150 µg/m3

Obszar

wadowicki

Termin

Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 22.01.2019 r.

Uwagi

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć   długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia   długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie   wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej   przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające   narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe   medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza,   na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz   na stronie muw.pl w   zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących   poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

  • w przypadku osób spalających węgiel lub   drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego   lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo   paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co   najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),
  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie   stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub   korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży   samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub   rowerem,
  • ograniczenie rozpalania ognisk i używania   dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

Wprowadzono: 22 stycznia 2019