Pamiętaj o tabliczce z numerem porządkowym

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Pamiętaj o tabliczce z numerem porządkowym

Szanowni Państwo! Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym!

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, place, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządkowego również nazwę ulicy, placu lub osiedla. W miejscowościach nieposiadających ulic, placów, osiedli oprócz numeru porządkowego umieszcza się nazwę miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych tj. art.47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1629).

Informujemy również, że zgodnie z art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1094 z późn. zm.), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

Ustawa nie narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobowiązuje do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy ulicy, placu, osiedla bądź miejscowości.

Tutejszy Urząd posiada przykładowy wzór tabliczki z numerem porządkowym. Tabliczka wg przykładowego wzoru znajduje się m.in. na budynku Urzędu Miejskiego, innych budynkach będących własnością gminy. Tabliczki z numerem porządkowym wykonują zakłady reklam i szyldów. Ujednolicenie stosowanego wzoru tabliczki na terenie miasta i gminy Wadowice może poprawić czytelność adresów i umożliwić łatwiejszą lokalizację danego budynku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (33) 873-18-11 wew. 204 – Wydział Planowania Przestrzennego.

PRZYKŁADOWA TABLICZKA Z NUMEREM PORZĄDKOWYM
Poniżej przedstawiamy przykładowy wygląd tabliczki z numerem porządkowym (wzór tabliczki, wymiary oraz kolory):

Tabliczka z numerem porządkowym

wymiary – szer. 230 mm, wys. 250 mm
czcionka – arial
wysokość dużych liter 24 mm
wysokość małych liter 16 mm
wysokość numeru 77 mm
kolor niebieski bardzo zbliżony do RAL 5002
grubość obwódki- 4 mm

Wprowadzono: 16 listopada 2016