Papieskie medale honorowe wręczone!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / 100-lecie urodzin Jana Pawła II / Papieskie medale honorowe wręczone!

Dziś, 18 maja, w dzień urodzin najważniejszego Wadowiczanina – św. Jana Pawła II, na sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta XIX Sesja Rady Miejskiej.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się projekcją filmu o Janie Pawle II  pt. „Zawsze z nami byłeś, jesteś i będziesz” zrealizowanego przez Pana Władysława Bieńka. Następnie Burmistrz Wadowic oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli papieskie medale honorowe osobom, które miały szczególny udział w upowszechnianiu ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II. Odlane z brązu medale, wybite z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II powędrowały do: ks. infułata Jakuba Gila, Parafii ONMP w Wadowicach, Parafii pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach, Domu Macierzystego Księży Pallotynów na Kopcu w Kleczy Dolnej, Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Św. Jana Pawła II, Muzeum Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Choczni, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, Fundacji OSP Chocznia, Pani Marii Zadory, Pana Pawła Jarosza, Pana Zdzisława Szczura, Pani Stanisławy Wodyńskiej – Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły, Pana Marka Brzeźniaka oraz Pana Posła Filipa Kaczyńskiego. Medal o symbolicznym numerze 100 przeznaczony był dla Honorowego Obywatela Wadowic – Pana Eugeniusza Mroza, w imieniu którego odebrała go Pani Maria Zadora. Również wczoraj arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał jeden egzemplarz. Podczas Sesji nieobecna była Pani Poseł Ewa Filipiak oraz siostra Magdalena Strzelecka, dla których również przewidziane były medale.

Ostatni wręczony medal posłuży jako przedmiot do wylicytowania na cele charytatywne – odebrała go Pani Weronika Lasek, mama niepełnosprawnej Wiktorii, która trudne doświadczenia przekuła w pomoc i dobroć niesioną innym ludziom. Warto nadmienić, że część ze 100 medali Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński postanowił przekazać innym potrzebującym. W związku z tym, osoby niepełnosprawne, chore, będące pod opieką różnych fundacji, mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego by otrzymać medal z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i za jego pośrednictwem zebrać środki potrzebne na leczenie, rehabilitacje itd. Pierwszeństwo mają osoby mieszkające na terenie Gminy Wadowice.

Wśród zaproszonych na sesję gości znalazła się także Pani Iwona GibasWiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego w imieniu Marszałka Witolda Kozłowskiego oraz Pan Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski – w imieniu Pana Wojewody Piotra Ćwika.

 

 

 

Wprowadzono: 18 maja 2020