Papieskie Muzeum otwarte na młodych. Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Papieskie Muzeum otwarte na młodych. Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza młodzież od 15 do 19 roku życia z terenu powiatu wadowickiego do zgłoszenia w otwartym naborze konkursowym do Młodzieżowej Rady Muzeum. Jest to projekt, który stwarza uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych przestrzeń aktywnego uczestnictwa w życiu instytucji i realnego wpływu na jej sposób funkcjonowania. Istotnym zadaniem Rady będzie także wspieranie procesów decyzyjnych oraz działania opiniotwórcze i konsultacyjne wobec projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

plakat mrm - Papieskie Muzeum otwarte na młodych. Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie Muzeum to przede wszystkim współtworzenie muzealnego zespołu, który troszczy się o dziedzictwo Ojca Świętego – odkrywanie jego znaczenia i czerpanie z jego bogactwa. Ale Rada to także ogromna przestrzeń do samorozwoju, odkrywania talentów i rozwijania pasji. To praca z inspirującymi ludźmi, realizacja projektów wymagających kreatywnego podejścia i nabywania nowych umiejętności, które będą przydatne w dorosłym życiu. Ponadto każdy członek Rady będzie miał możliwość darmowego korzystania nie tylko z oferty papieskiego Muzeum, ale także instytucji, w których już funkcjonują Młodzieżowe Rady.

Jak się zgłosić?

W naborze do Młodzieżowej Rady Muzeum mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu wadowickiego, w wieku od 15 do 19 roku życia. 

By wziąć udział w konkursie należy wypełnić oświadczenie zgłoszeniowe oraz przygotować dwie krótkie wypowiedzi w formie pracy pisemnej lub krótkiego materiału filmowego.

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru do Młodzieżowej Rady Muzeum, Regulamin oraz zadania konkursowe znajdują się na stronie https://domjp2.pl/mlodziezowa-rada-muzeum

Wprowadzono: 8 maja 2024