Pierwsza taka sesja Rady Miejskiej w historii

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Pierwsza taka sesja Rady Miejskiej w historii

Stan epidemii w Polsce nie sparaliżował pracy radnych w Wadowicach. W środę (22.04) odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej. W niecodziennych warunkach, kiedy część samorządowców obradowała w swoich domach, podjęto wiele ważnych uchwał.

– To była pierwsza w historii Wadowic zdalna sesja, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość – przyznaje Piotr Hajnosz, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach.

Na sali sesyjnej oprócz burmistrza oraz urzędników, którzy obsługiwali posiedzenie, znajdowało się tylko dwunastu radnych, wszyscy w maskach i rękawiczkach. Pozostali radni obradowali zdalnie w swoich domach. Kierownicy poszczególnych wydziałów wchodzili na salę pojedynczo, na wezwanie.

–  Okazuje się, że w warunkach, kiedy część radnych obraduje w swoich domach, też można dyskutować i podejmować ważne decyzje – mówi Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

Podczas wczorajszego posiedzenia podjęto uchwały m.in. o:

– przekazaniu z budżetu Gminy 40 tysięcy złotych na zakup środków ochrony indywidualnej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19,

– dotacji w wysokości ponad 40 275 złotych na zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wadowice: OSP Jaroszowice, OSP Klecza, OSP Stanisław Górny, OSP Ponikiew oraz OSP w Choczni,

– dotacji celowej w kwocie 140 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji dal budowy trasy rowerowej „Velo Skawa” na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba, wraz z projektem budowy mostku rowerowego na Ponikiewce,

– dotacji przedmiotowej w wysokości 105 tysięcy złotych miesięcznie dla Krytej Pływalni Delfin, która ze względu na działanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 nie świadczy usług basenowych, a wykonuje aktualnie zadania związane z administrowaniem zakładu.

– przyjęciu przez Gminę Wadowice do realizacji zadania własnego Gminy Tomice i zawarciu porozumienia z Gminą Tomice na wykonanie projektu rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach, znajdujących się na granicy obu gmin,

–  przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy.

Wykonanie wszystkich uchwał powierza się burmistrzowi Wadowic. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Wprowadzono: 23 kwietnia 2020