Plan polowań zbiorowych na lata 2019/20- Koło łowieckie „KNIEJA WADOWICE”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Plan polowań zbiorowych na lata 2019/20- Koło łowieckie „KNIEJA WADOWICE”

Prosimy o zapoznanie się z przesłanym przez Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA WADOWICE” planem polowań zbiorowych na lata 2019/2020.

Zgodnie z art. 42 ab ust 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2018.2033 t.j.) właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wprowadzono: 28 października 2019