Pomagasz osobom uzależnionym od narkotyków? Zapraszamy na trzecie spotkanie!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Pomagasz osobom uzależnionym od narkotyków? Zapraszamy na trzecie spotkanie!

Uprzejmie informujemy, że związku z realizacją przez AGRADO we współpracy z Gminą Wadowice, zadania publicznego „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, zapraszamy specjalistów pracujących ww. obszarze życia społecznego do udziału w spotkaniach superwizyjnych w roku 2021.

douglas lopez WFItslWB89M unsplash 1024x683 - Pomagasz osobom uzależnionym od narkotyków? Zapraszamy na trzecie spotkanie!

Spotkania superwizyjne Dialog – Porozumienie – Współpraca, realizowane są nieodpłatnie dla specjalistów pracujących w ww. obszarze życia społecznego dla mieszkańców gminy Wadowice oraz dla mieszkających w gminie Wadowice.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Wadowice.

DPW – SPOTKANIA SUPERWIZYJNE – to podejście wspierające w rozwoju zawodowym specjalistów wykonujących różnorodne zadania w Gminie Wadowice w zakresie organizowania lub udzielania pomocy dla osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami od narkotyków, NSP oraz towarzyszącymi temu zjawisku chorobami przewlekłymi i przemocą.

DPW bazuje na aktualnie dostępnych zasobach i ma na celu wypracowanie takich form komunikacji, które usprawniałyby wymianę informacji, wzmacniały współpracę i wspierały w wyznaczaniu granic odpowiedzialności oraz umacniały w doświadczaniu poczucia bezpieczeństwa oraz kompetencji zawodowych.

DPW to podejście wzbudzania i rozwijania wewnętrznej motywacji do wspieranie siebie i innych w rozwoju zawodowym poprzez organizowanie i udzielanie superwizji.

Szczegóły:

Superwizor:                                    BEATA KITA

Termin III spotkania:                  07.06.2021r.

Czas trwania:                                 09.00 – 11.00

Miejsce:                                    Biuro AGRADO, ul. E.K. Wojtyłów 4  /dla dwóch osób/  i / lub własne miejsce pracy z możliwością użycia sprzętu IT – link do webinaru zostanie przesłany via-email w dniu 07.06.2021r.

Zgłoszenia:                                        tel.  728 784 397 lub email: stowarzyszenie.agrado@gmail.com

Ilość uczestników spotkania:    4 – 6 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Informacje szczegółowe:            Dorota Oboza – tel. 728 784 397

Superwizje prowadzi Pani Beata Kita – psycholog, trener, superwizor.

Pani Beata Kita posiada ponad 20-letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej – w tym interwencji wobec osób z problemem przemocy w rodzinie i uzależnienia (w ramach zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy) oraz 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy rodzinie z problemem przemocy, uzależnienia, 9-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego (wykładów, warsztatów, superwizji), w tym dla członków GKRPA oraz zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie ostatnich 9 lat przeprowadziła ponad 500 godz. warsztatów i około 450 godziny superwizji grupowych i indywidualnych (m.in. na zlecenie Pogotowia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej).

Jest autorką i współautorką publikacji nt. pracy z rodziną z wieloma problemami (m.in. wdrożonego w m.st. Warszawa, opartego na zasadach Dialogu Motywującego, Standardu Pracy Asystenta Rodziny), artykułów i materiałów nt. pracy z osobami i rodzinami z problemem przemocy, uzależnienia (m.in. w ramach współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-  przygotowała autorski scenariusz i komentarze do filmu edukacyjnego nt. możliwości zastosowania Dialogu Motywującego w rozmowie członków grupy roboczej z osobą stosującą przemoc i nadużywającą alkoholu, recenzowała i konsultowała materiały edukacyjne dot. pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobą współuzależnioną).

Posiadane dyplomy, certyfikaty:

 • dyplom ukończenia 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia – ze specjalnością psychologia kliniczna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • certyfikat Terapeuty Motywującego Nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia trenerskiego międzynarodowej organizacji MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
 • dyplom ukończenia szkolenia umiejętności superwizyjnych Dialogu Motywującego i Skali Spójności MITI 3.1.
 • certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 • certyfikat ukończenia szkolenia podyplomowego z zakresu systemowej terapii rodzin – Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • świadectwo ukończenia Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia

Wśród sposobów przygotowania materiału do superwizji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych rekomendujemy:

Przedstawienie i omówienie materiału do superwizji, w tym

 • Analiza sesji spotkaniowej / terapeutycznej / interwencyjnej  –  materiał do superwizji
 • Analiza po wysłuchaniu nagrań rozmów z klientem lub rodziną
  /materiał około 10 minut oraz zabezpieczone dane chronione i wrażliwe wraz z klauzulą zgody/
 • Analiza po obejrzeniu materiału filmowego z rozmów z klientem lub rodziną
  /materiał około 10 minut oraz zabezpieczone dane chronione i wrażliwe wraz z klauzulą zgody/
 • Superwizje poprzez odgrywanie interakcji

W zakresie metodyki przebiegu spotkania superwizji grupowej rekomendujemy następującą strukturę pracy:

 • Część I – organizacyjno / szkoleniowa
 • Część II – superwizowanie pracy
 • Część III – podsumowanie

Wyodrębnione i dyskretne miejsce pracy, bez udziału osób trzecich, wyposażone w sprzęt IT.

Spotkanie odbędzie się w formie webinaru z użyciem ZOOM /warto pobrać wcześniej aplikacje na swój sprzęt/.

 Spotkania są dostępne nieodpłatnie dla osób zawodowo pracujących dla mieszkańców Gminy Wadowice.

I spotkanie – 26 marca 2021               – 13.00 – 15.30 – zrealizowane

II spotkanie – 23 kwietnia 2021               – 13.00 – 15.30 – zrealizowane

III spotkanie – 7 czerwca 2021             – 09.00 – 11.00

IV spotkanie – 25 czerwca 2021          – 12.00 – 14.30

V spotkanie – 24 września 2021           – 12.00 – 14.30

VI spotkania – 29 października 2021     – 12.00 – 14.30

VII spotkanie – 26 listopada 2021          – 12.00 – 14.30


Więcej informacji na stronach www: 

dla Centrum Profilaktyki Społecznej            www.cps.agrado.org.pl

dla Widzieć – Rozumieć – Przeciwdziałać    www.wrp.agrado.org.pl

 

 

Wprowadzono: 31 maja 2021

-