Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu „część północna i wschodnia” w zakresie terenu eksploatacji powierzchniowej kopalin oznaczonego symbolem 1PG

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu „część północna i wschodnia” w zakresie terenu eksploatacji powierzchniowej kopalin oznaczonego symbolem 1PG

Obwieszczenie Burmistrza Wadowic znak PP.6721.6.58.2019 z dnia 08.09.2021r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) BIP

wazne strona - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu „część północna i wschodnia” w zakresie terenu eksploatacji powierzchniowej kopalin oznaczonego symbolem 1PG

Wprowadzono: 8 września 2021

-