Poradnia społecznej działalności

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Poradnia społecznej działalności

Wiele czasu zajmuje stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym, prowadzenie dokumentacji finansowej, bowiem są zobligowane ustawowo do prowadzenia pełnej rachunkowości.

W organizacjach małych, finansowanych ze składek czy darowizn, gdzie dominuje społeczna działalność statutowa, takie regulacje często przerażają potencjalnych działaczy, stwarzają wiele problemów natury organizacyjnej, co ogranicza podstawową działalność statutową dla której stowarzyszenie zostało powołane.

Dla tych małych stowarzyszeń i organizacji rejestrowych oraz zwykłych, uruchomiliśmy –  jak w tamtym roku, poradnię z zakresu prowadzenia ksiąg finansowych, uproszczonej księgowości, zasad finansowania i aplikowania środków. Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia na dyżury w dniach: wtorki 10-13,  środy 16-19, soboty 10 – 13   do  lokalu TMZW ulica Krakowska 8, Czytelnia Mieszczańska.

Biuro poradnictwa jako zadanie publiczne, wspierane jest przez Gminę Wadowice, umowa nr OR.526.5.7.2018.K

Wprowadzono: 7 marca 2018