Postaw na rozwój zawodowy – weź udział w Powiatowych Targach Pracy!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Postaw na rozwój zawodowy – weź udział w Powiatowych Targach Pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Powiatowych Targach Pracy, które odbędą się w dniu 27 marzec 2020 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, przy ul. Szewskiej 7.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • umożliwienie osobom bezrobotnym oraz poszukającym pracy bezpośredniego spotkania z pracodawcami, zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy, uzyskania informacji odnośnie możliwości podnoszenia i aktualizacji kwalifikacji zawodowych oraz samozatrudnienia,
  • umożliwienie pracodawcom dotarcia do szerokiego grona potencjalnych pracowników i klientów, przedstawienia profilu działalności firmy, uzyskania informacji o możliwościach wspomagania przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych, uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia cudzoziemców,
  • wsparcie młodzieży poszukującej pracy w planowaniu kształcenia  i rozwoju kariery zawodowej.

W ramach Powiatowych Targów Pracy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, podczas którego zostaną omówione możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników oraz spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej w Zakopanem oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podczas spotkania zostanie omówiona problematyka związana z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Udział w Targach Pracy jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Wadowicki – Pan Eugeniusz Kurdas oraz Burmistrz Andrychowa – Pan Tomasz Żak.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27, tel. 33 873 71 00 wew. 121; fax. 33 873 71 00 wew. 132 lub 33 875 98 68 wew. 135, e-mail: dwatroba@praca.gov.pl

Wprowadzono: 20 lutego 2020