„Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”, zaproszenie do projektu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”, zaproszenie do projektu

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO realizuje projekt pt. Postaw na rozwój – zwiększ możliwości! nr RPMP.08.02.00-12-0072/17, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji zawodowej osób z terenu województwa Małopolskiego wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo). Wsparcie oferowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa 120 osób wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia – bezrobotnych i biernych zawodowo pochodzących z terenu województwa Małopolskiego.

Uczestnikom projektu oferowana jest:

 • pomoc doradcy klienta w ustaleniu indywidualnego planu działania w ramach projektu,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie psychologiczne i coacha,
 • wsparcie pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego,
 • kursy i szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb Uczestnika
 • stypendium szkoleniowe (6,65 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu), certyfikat,
 • płatne staże zawodowe (3- miesięczne).
 • dodatkowe formy wsparcia

Ponadto uczestnicy mogą otrzymać:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.

Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna. Realizacja projektu Postaw na rozwój – zwiększ możliwości! rozpoczęła się od 01.06.2018 r.

Więcej informacji o projekcie w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 17 lipca 2018