Powiatowy Punkt Informacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. już otwarty

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Powiatowy Punkt Informacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. już otwarty

W Wadowicach ruszyła działalność Powiatowego Punktu Informacyjnego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Oficjalnego otwarcia dokonano 30 maja br. Nowy punkt swoją siedzibę będzie miał przy Placu Jana Pawła II 8.

Oficjalnego otwarcia dokonał Wiceprezes Zarządu MARR S.A. dr Stanisław Bisztyga. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. wiceburmistrz Wadowic Ewa Całus, Prezes LGD Wadoviana Dorota Balak, przedsiębiorcy, m.in. Wioletta OchmanMaciej Koźbiał, Wiceprezes Wadowickiej Izby Gospodarczej Zenon Szewczyk oraz pracownicy MARR. Mieszkańcy, jak również przedsiębiorcy z terenu powiatu wadowickiego będą mogli zapoznać się z ofertą Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i skorzystać z prowadzonych przez MARR działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym realizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A rozpoczęła na terenie powiatu Wadowickiego realizację projektu „Czas na Biznes II„, którego założeniem jest aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia.  Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej, a także roczne bezpłatne indywidualne i profilowane doradztwo służące utrzymaniu firmy na rynku. Realizacja ma na celu aktywizację osób wykluczonych z życia gospodarczego ze względu na wiek, niepełnosprawność czy długotrwałe pozostanie bez zatrudnienia, podniesienie poziomu ich kompetencji – kluczowych w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz zapewnienie trwałości nowo-powstałych firm. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 06.05.2021 r.
Wysokość dotacji wynosi 25.320,00 zł. W Punkcie Obsługi PPI Wadowice dostępne są również informacje o projektach realizowanych na rzecz mikro i średnich przedsiębiorstw tj.: Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia oraz Małopolskie Bony Rozwojowe. Można również poznać zasady udzielania pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia siedziby agencji !

Wprowadzono: 30 maja 2018