Profilaktyczny Konkurs Artystyczny „Barwy Życia”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Profilaktyczny Konkurs Artystyczny „Barwy Życia”

Wadowickie Stowarzyszenie AGRADO organizuje konkurs, który jest próbą tworzenia przestrzeni dla wyrażenia odczuć i refleksji  poprzez ukazanie piękna i wartości życia, jako alternatywy dla zagrożeń, które wynikają z uzależnień.

yannis papanastasopoulos kKzbyDeb62M unsplash 1024x683 - Profilaktyczny Konkurs Artystyczny "Barwy Życia"

Regulamin Konkursu

I. Organizator: Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach.

II. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice

III. Cele konkursu:

●        promowanie zdrowego stylu życia,

●        wspieranie rozwijania pasji i zainteresowań,

●        kreowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień,

●        wzbudzenie pozytywnych refleksji oraz umożliwienia wyrażenia odczuć na temat takich wartości jak: pasja, nauka, rozwój, zainteresowania, rodzina, przyjaźń, życie, zdrowie, prawda, odpowiedzialność, itp.

●        rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu,

●        prezentacja i popularyzacja twórczości uczestników Konkursu,

●        tworzenie przestrzeni dla spotkania, komunikacji i integracji różnych środowisk.

III. Zasady konkursu:

Uczestników do konkursu mogą zgłaszać przedszkola, szkoły, ośrodki, placówki, organizacje oraz osoby indywidualnie w następujących grupach wiekowych;
●        przedszkolaki,

●        uczniowie szkół kl. I-III,

●        uczniowie szkół kl. IV-VI,

●        uczniowie szkół kl. VII-VIII

●        uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

●        osoby dorosłe.

Kategorie:
●        prace plastyczne,

●        prace fotograficzne.

Uczestnicy konkursu nadają tytuł swojej pracy.

Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie, w uzasadnionych przypadkach prace mogą być wykonane z niewielką pomocą opiekuna.

 Format prac:
●        plastycznej: A-2, A-3,

●        fotograficznej: nie mniejszy niż 130mm x 180mm.

Techniki pracy:
●        w przypadku prac plastycznych – technika dowolna, płaska: malarstwo, grafika, rysunek, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp. , z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem,

●        w przypadku prac fotograficznych – fotografie kolorowe, czarno-białe lub sepia, w dowolnym układzie.

Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (załącznik numer 1).
Termin konkursu: prace należy składać do dnia 28.05.2021r. na adres:
Stowarzyszenie AGRADO

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4

tel. 728 784 397

 • Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostanie umieszczona w terminie 31.05.2021r. na stronie www.agrado.org.pl.
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 • Prace prezentowane będą na wystawach pokonkursowych oraz wystawach multimedialnych na stronie: agrado.org.pl oraz i innych tematycznych.

  IV. Uwagi organizatorów:
 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora – prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę w kategorii prace plastyczne i / lub od jednej do trzech prac w kategorii fotografie. Przedszkole, szkoła składa dowolną liczbę prac.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (załącznik numer 2).

 

 

Wprowadzono: 10 maja 2021

Pliki do pobrania:

-