Program Aktywni Obywatele – pierwszy nabór wniosków już w lutym!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Program Aktywni Obywatele – pierwszy nabór wniosków już w lutym!

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Program wspiera działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Organizacje mogą się ubiegać o wsparcie na działania prowadzone w powyższych obszarach w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (obszar 1-3) i jednym na projekty sektorowe (obszar 4). Pierwszy konkurs na projekty tematyczne ogłoszony zostanie w lutym 2020, drugi w listopadzie 2020 roku. Konkurs na projekty sektorowe służące zwiększeniu stabilności organizacji społecznych skierowane do całego sektora, jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju ogłoszony zostanie w kwietniu 2020 roku. Organizacje składające wnioski o dotacje na projekty tematyczne lub/i projekty sektorowe będą mogły wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na rozwój instytucjonalny organizacji.

Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.

Więcej o programie na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

Wprowadzono: 16 stycznia 2020