Program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

„Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego” dedykowany jest osobom młodym do 29 r.ż., którzy w ciągu ostatnich 2 lat opuścili zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub socjoterapii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dziecka, rodzinę zastępczą, oraz osoby z niepełnosprawnościami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej, opuściły zakład pracy chronionej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Projekt zakłada kompleksowe i indywidualne wsparcie dla 25 osób w zakresie sprawnego wejścia na rynek pracy oraz podniesienia lub zamiany kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy oraz potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji działamy bardzo sprawnie. W ramach programu Uczestnik przechodzi diagnozę sytuacji oraz określenie kierunku rozwoju ścieżki zawodowej. Następnie dla każdego Uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania, który zakłada m.in. wsparcie pośrednika pracy w procesie rekrutacji, szkolenia zawodowe mieszczące się w zawodach deficytowych dla woj. małopolskiego, płatny staż zawodowy, stypendium szkoleniowe. Ponadto, Uczestnik ma możliwość pracy z psychologiem oraz prawnikiem.

Wprowadzono: 27 sierpnia 2019