Projekt: Czas na Biznes II

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Projekt: Czas na Biznes II

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA PPI Wadowice uprzejmie informuje ,że w dniach od 2 do 7 lipca 2018 roku odbędzie się kolejny nabór do projektu Czas na Biznes II związany z pozyskaniem kwoty 25320 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

CELEM PROJEKTU JEST:

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 06.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 18 995 355,16 zł

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 25 320,00 zł

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo tutaj.

Wprowadzono: 25 czerwca 2018