Przyjmowanie wniosków do Programu Rodzina 500+, Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Przyjmowanie wniosków do Programu Rodzina 500+, Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy

Wnioski do Programu Rodzina 500+, Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od  1 sierpnia 2017r.

Od 1.sierpnia 2017 r. można składać wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZR),
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO),
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA),
  • świadczenia wychowawczego (500+).

W/wym. wnioski można składać:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4 w pokoju nr 1 i 2, w godz. od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00)– jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o w/wym. świadczenia z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie rozpatrzony w tradycyjnej formie pisemnej,
  • drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl/czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną,
  • za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o w/wym. świadczenia z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o w/wym. świadczenia z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej.

Informacje telefoniczne można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach pod numerem telefonu: (33) 823 43 39 lub (33) 823 28 18 wew. 101, 102, 103, 104, 105, 113 w godzinach od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 1 sierpnia 2017