Przypominamy o wiosennej akcji deratyzacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Przypominamy o wiosennej akcji deratyzacji

Wydział Ochrony Środowiska  przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wadowice o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca  do 20 kwietnia 2018 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Wadowice. Obowiązek taki wynika z rozdziału 8 Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice,

Wprowadzono: 13 marca 2018