Przypominamy o zmianie w przepisach dot. usunięcia drzew i krzewów

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Przypominamy o zmianie w przepisach dot. usunięcia drzew i krzewów

W dniu 01.01.2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów, które wprowadza art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).

W związku z powyższym przedstawiamy najistotniejsze zmiany dot. zwolnień od uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew.

1. Osoby fizyczne zostały zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. Ponadto nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

–  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

–  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

–  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

–  drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

–   drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

–  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;

– drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać  w Wydziale Ochrony Środowiska II p. pok. 54  lub pod nr tel. (33) 873 18 11 wew. 212

Biorąc pod uwagę wartość przyrodniczą  oraz funkcje jakie pełnią w ekosystemie drzewa i krzewy,
apelujemy o przemyślane i rozsądne decyzje w sprawach wycinki  zieleni z Państwa nieruchomości oraz wprowadzanie  nasadzeń zastępczych w ramach kompensaty przyrodniczej.

Wprowadzono: 18 stycznia 2017