Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) po pierwszym spotkaniu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) po pierwszym spotkaniu

Pierwsze spotkanie Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) odbyło się 12 lipca. Najważniejszym punktem spotkania był wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady. W drodze głosowania Przewodniczącym Rady został Pan Grzegorz Pacut, natomiast Zastępcą Przewodniczącego – Pan Szymon Ficek.

Ponadto obecni na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się z listą złożonych projektów do BPO oraz zaplanowali dalszą pracę.

Do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w naszej gminie wpłynęło dziewiętnaście propozycji projektów:

 1. Infrastruktura i wyposażenie terenu wokół Domu Ludowego w Gorzeniu Dolnym
 2. Twój pies, Twoja kupa
 3. Budowa parkingu z placem ćwiczeń i miejscem zabaw dla dzieci w Wysokiej
 4. Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego w Wysokiej
 5. Fotowoltaika – słoneczna energia w Barwałdzie Dolnym, w Kleczy i na Zarąbkach
 6. Fundusz ekologiczny gminy Wadowice
 7. Moje pudełko życia
 8. Aktywny i zdrowy senior
 9. Tężnia solankowa
 10. Wykonanie podwyższonego przejścia (progu) dla pieszych na skrzyżowaniu
 11. Chocznia na sportowo – nowe boisko ze sztuczną trawą!
 12. Czas na aktywny wypoczynek – plac zabaw dla najmłodszych w Choczni
 13. Most linowy na Skawie w Jaroszowicach
 14. Plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią napowietrzną dla seniorów w Jaroszowicach
 15. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w gminie Wadowice!
 16. Zakup kontenera sanitarnego wraz z dostawą i montażem na terenie boiska sportowego LKS „AMATOR” BABICA
 17. Aplikacja „Wadowice”
 18. W młodych siła – warsztaty dla samorządów uczniowskich
 19. „Spotkania ze sztuką” – modernizacja pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Ponikwi na cele społeczno-kulturowe wraz z organizacją pierwszego przeglądu teatralnego

Obecnie trwa weryfikacja formalno-prawna powyższych propozycji. Aby projekt został poddany pod glosowanie mieszkańców, musi spełniać określone warunki, m.in. dotyczyć zadań własnych gminy, być zgodnym z planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi dokumentami strategicznymi. Ponadto propozycja projektu musi spełniać warunki określone w „Zasadach i trybie przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)”. Najważniejsze z nich to ogólnogminny charakter przedsięwzięcia oraz ogólnodostępność dla mieszkańców.

Lista wszystkich propozycji projektów, które przejdą pozytywną weryfikację, zostanie ogłoszona na stronie www.wadowice.pl. Dodatkowo na początku września zorganizowane zostanie FORUM MIESZKAŃCÓW – czyli ogólnogminne spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie projekty i będzie możliwość rozmowy o nich. A kolejnym etapem będzie głosowanie, poprzez które mieszkańcy całej gminy zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Wprowadzono: 13 lipca 2018

-