Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru członkami Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice zostali:  Teresa Romanowska, Franciszek Lempart – przedstawiciele sołectw oraz Aneta Stawowczyk (Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie), Łukasz Korzeniowski (Młodzieżowa Rada Miejska), Grzegorz Pacut (Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej) – przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych ciał opiniująco-doradczych działających w Gminie Wadowice.

Ponadto Rada Miejska w Wadowicach wskazała trzech swoich przedstawicieli, którymi są: Szymon Ficek, Robert Malik i Andrzej Strzeżoń, natomiast przedstawicielami Urzędu Miejskiego wskazanymi przez Burmistrza Wadowic są: Marcin Piwowarczyk i Ewelina Rolka.

Nabór do Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) odbywał się na podstawie Zarządzenia Nr 0050.948.2018.OR Burmistrza Wadowic z 14 maja 2018 roku. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności wydawanie opinii w sprawach dotyczących Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego), o które zawnioskuje Burmistrz.

Wprowadzono: 15 czerwca 2018