Remont drogi gminnej nr 470551K wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg / Remont drogi gminnej nr 470551K wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna

Remont drogi gminnej nr 470551K w km od 0+085 do km 0+555 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna (w km od 0+320 do km 0+358) w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice”

Polna1 scaled - Remont drogi gminnej nr 470551K wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna

Dofinansowanie 227 412,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 414 951,42 zł

Droga łącząca DK 28 z ul. Błonie w Wadowicach

Polna 2 scaled - Remont drogi gminnej nr 470551K wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna

Zakres prac:
-remont nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych
-remont poboczy wraz z powierzchniowym utrwalaniem
-remont 125 m chodnika

Termin realizacji: od czerwca do września 2022 r

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Gotowizna - Remont drogi gminnej nr 470551K wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gotowizna

 

Wprowadzono: 1 czerwca 2022