Renowacja zabytkowych kapliczek w Wysokiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Renowacja zabytkowych kapliczek w Wysokiej

Gmina Wadowice w ramach konkursu Kapliczki Małopolski – edycja 2019 organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego pozyskała środki na renowacje dwóch zabytkowych kapliczek  w miejscowości Wysoka w wysokości 29.000,00zł.

Gmina Wadowice od kilku lat prowadzi renowację kapliczek z pozyskiwanych na ten cel środków zewnętrznych. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków. Budzą ludzką ciekawość, są osobliwością w pejzażu współczesnej urbanizacji i w sposób oryginalny informują o swoistym dla danego miejsca folklorze wiejskim, zawsze wpisanym w kulturę ludową, której są znakiem.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne dwóch zabytkowych kapliczek znajdujących w Wysokiej:

1. Kapliczka słupkowa św. Antoniego

Powstanie kapliczki kamiennej św. Antoniego z Dzieciątkiem datuje się na rok 1903, fundatorzy: Antoni i Zofia Korzyniowscy,  autor nieznany – prawdopodobnie był to miejscowy artysta rzemieślnik. Na tablicy z marmuru dębnickiego znajduje się inskrypcja: „Fundatorowie Antoni i Zofia Korzyniowscy proszą przechodniów o westchnienie do Pana Boga za ich dusze rok 1903”.Mała forma architektury sakralnej jest istotnym elementem spuścizny kulturowej przodków. Kapliczkę wykonano z piaskowca, składa się ona z ciosów kamiennych ułożonych na zaprawie wapiennej opracowanych w sposób tradycyjny przy użyciu narzędzi kamieniarskich. Fundament kapliczki ceglano-kamienny. Kapliczkę wieńczy figura św. Antoniego nakryta współczesnym daszkiem metalowym. Rzeźba przedstawia zakonnika z dzieciątkiem w prawej ręce i lilii w lewej. Postać ukazana jest w delikatnym kontrapoście na lewej nodze. Głowa skierowana lekko w prawą stronę styka się z głową dzieciątka które tuli się do świętego.

Obiekt zachowany jest w złym stanie, konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich. Widoczne są liczne ubytki formy rzeźbiarskiej, m.in. krawędzie gzymsów i fragmenty płaskorzeźb posiadają liczne ubytki kamienia. Szczególnie zniszczona jest tylna część obiektu gdzie widoczne są rozwarstwienia piaskowca. Niemal całkowitemu zniszczeniu uległa płaskorzeźba przedstawiająca upadek Chrystusa pod krzyżem. Tablica z inskrypcją pokryła się warstwą białego osadu, w wyniku tzw. ślepnięcia marmuru dębnickiego. Dodatkowo cała powierzchnia piaskowca pokryta jest warstwą farby, która w wielu miejscach odpada płatami. W miejscach gdzie odpadła farba powierzchnię pokrywa czarna fałszywa patyna. W wielu miejscach rosną mchy i porosty. W trakcie poprzednich remontów wykonano metalowy daszek wieńczący kapliczkę, jednak jego forma oraz jakość wykonania odbiegają od zabytkowego charakteru obiektu.

2. Kapliczka słupkowa św. Józefa

Powstanie kapliczki kamiennej św. Józefa datuje się na rok 1913, fundatorzy: Józef i Wiktorya Stawowie,  autor nieznany – prawdopodobnie był to miejscowy artysta rzemieślnik. Na tablicy z białego marmuru znajduje się inskrypcja: „Na cześć i chwałę Panu Bogu i Najświętszy Maryi Pannie Fundatorowie Józef i Wiktorya Stawowie proszą przechodniów o westchnienie do Boga R.P. 1913”. Mała forma architektury sakralnej jest istotnym elementem spuścizny kulturowej przodków. Kapliczkę wykonano z piaskowca, składa się ona z ciosów kamiennych ułożonych na zaprawie wapiennej opracowanych w sposób tradycyjny przy użyciu narzędzi kamieniarskich. Rzeźba przedstawia św. Józefa z dzieciątkiem w lewej ręce i lilii w prawej. Postać ukazana jest w delikatnym kontrapoście na lewej nodze. Poniżej na cokole znajdują się płaskorzeźby przedstawiające świętych: Tomasza Apostoła, Matkę Boską Różańcową z Dzieciątkiem, św. Barbarę, św. Agnieszkę, Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz św. Magdalenę(?).

Obiekt zachowany jest w złym stanie, konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich. Widoczne są liczne ubytki formy rzeźbiarskiej, m.in. krawędzie gzymsów i płaskorzeźby posiadają liczne ubytki kamienia. Szczególnie zniszczona jest przednia część obiektu gdzie widoczne są wypłukania i rozwarstwienia piaskowca. Niemal całkowitemu zniszczeniu uległy płaskorzeźby, co utrudnia ich odbiór. Dodatkowo cała powierzchnia piaskowca pokryta jest warstwą farby, która w wielu miejscach odpada płatami. W miejscach gdzie odpadła farba powierzchnię pokrywa czarna fałszywa patyna. W wielu miejscach rosną mchy i porosty. W trakcie poprzednich remontów wykonano metalowy daszek wieńczący kapliczkę oraz metalowy płot, jednak ich forma oraz jakość wykonania odbiegają od zabytkowego charakteru obiektu.

Wprowadzono: 8 maja 2019