Rodzinny Rajd Rowerowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Referat Obsługi Ruchu Turystycznego / Rodzinny Rajd Rowerowy

Zbliża się koniec wakacji. Referat Obsługi Ruchu Turystycznego zaprasza jak co roku w ostatnią niedziele sierpnia do udziału w rodzinnej imprezie. Na uczestników czekają: ciekawa trasa, pieczenie kiełbasek i konkursy z nagrodami.

Zapisy:

Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach,
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice
tel. 33 873 23 65,

 

PROGRAM IMPREZY
RODZINNY RAJD ROWEROWY
(30 sierpnia)

9:30 – rozpoczęcie Rajdu – Wadowice, ul. Kościelna 4

Przywitanie uczestników rajdu

Omówienie regulaminu i trasy rajdu

10:00 – START

Trasa: Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Krakowska, ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeżna, ul. Podstawie) – Tomice (ul. Podstawie, ul. Dworska, ul. Krakowska) – Witanowice (ul. Krakowska, ul. Wadowicka) – Woźniki (ul. Wadowicka, ul. Kościelna, ul. Wadowicka, ul. Grudki) – Grodzisko (ul. Czarcza, ul. Olszyna, ul. Jazowa) – Graboszyce (ul. Myto, ul. Wadowicka, ul. św. Andrzeja) – Przybradz (ul. Koziniec, ul. Wadowicka, ul. Akacjowa, ul. Szkolna, ul. Wadowicka) – Frydrychowice (ul. Górna, ul. Słoneczna) – Radocza (ul. Piastowska, ul. Jana Pawła II) – Tomice (ul. Wadowicka) – Wadowice (ul. Wojska Polskiego, ul. Zatorska, Plac Jana Pawła II)

I odcinek:

Rozpoczęcie rajdu na ul. Kościelnej. Wyjazd na Plac Jana Pawła II przejazd na ul. Krakowską potem skręt na ul. Sienkiewicza, następnie skręt na ul. Nadbrzeżną potem przejazd na ul. Podstawie, skręt i przejazd na ul. Podstawie w Tomicach, skręt na ul. Dworską a następnie na ul. Krakowską, przejazd przez most drogowy na Skawie do Witanowic wjazd na ul. Krakowską w Witanowicach, skręt na ul. Wadowicką, następnie przejazd do Woźnik na ul. Wadowicką, potem skręt na ul. Kościelną, następnie przerwa –  30 minut na zwiedzanie kościoła w Woźnikach

Długość odcinka –  9,7 km, czas przejazdu – 70 minut, przerwa 30 minut

II odcinek:

Kontynuacja drogi: wjazd na ul. Kościelną, następnie skręt na ul. Wadowicką, potem przejazd na ul. Grudki i wjazd na teren Grodziska, przejazd ul. Czarcza, potem ul. Olszyna i wjazd na ul. Jazową, następnie przejazd przez most na Skawie i wjazd do Graboszyc, przejazd ul. Myto, następnie skręt na ul. Wadowicką, a potem skręt  na ul. św. Andrzeja, następnie przerwa –  30 minut na zwiedzanie kościoła w Graboszycach

Długość odcinka –  7,7 km, czas przejazdu – 50 minut, przerwa –  30 minut

III odcinek:

Po wyjeździe z obiektu: przejazd ul. św. Andrzej do Przybradza na ul. Koziniec, skręt na ul. Wadowicką, następnie skręt na ul. Akacjową, wjazd na teren obiektu Tłocznia Zbijar w Przybradzu – przerwa na grila, potem skręt na ul. Szkolą, następnie przejazd na ul. Wadowicką, potem skręt na ul. Słoneczną, wjazd do Radoczy na ul. Piastowską, następnie przerwa –  30 minut na zwiedzanie kościoła w Radoczy,

Długość odcinka – 8,6 km, czas przejazdu –  60 minut, 2 przerwa –  90 minut i 30 minut

IV odcinek

Kontynuacja drogi: zjazd na ul. Piastowską, potem skręt na ul. Jana Pawła II, przejazd w kierunku Tomic na ul. Wadowicką, później wjazd do Wadowic na ul. Wojska Polskiego, przejazd przez rondo gen. Andersa, dalej ul. Wojska Polskiego, wjazd na ul. Zatorską, Plac Jana Pawła II.

Długość odcinka – 4,7 km, czas przejazdu – 50 minut

Łączna długość trasy  30 km

Łączny czas przejazdu ok. 6 godzin

Planowane zakończenie rajdu o godz. 15:30

Wprowadzono: 18 sierpnia 2020

Pliki do pobrania:

-